Solvärme i fjärrvärme – SDH

Solvärme i fjärrvärmesystem har rönt ett ökat internationellt intresse under det senaste decenniet, speciellt tack vare en intressant utveckling i Danmark.

Det här är den officiella svenska hemsidan för EU-projektet ”SDHp2m” – det tredje i en serie projekt om Solvärme i fjärrvärme (Solar District Heating). Ladda ner vår broschyr: SDHp2m-Leaflet_2016_SE

Fjärrvärme har en viktig plattform för att öka andelen förnybar energi i värmeförsörjningen i tätbebyggda områden. SDHp2m omfattar främst stöd till utveckling av solvärme i fjärrvärme i tre regioner, Styria i Österrike, Rhone-Alpine i Frankrike och Thüringen i Tyskland.

Den svenska medverkan i SDHp2m omfattar förstudier för solvärme i fjärrvärmesystem i Västra Götaland och erfarenhetsåterföring till de övriga projektdeltagarna.
sdhLogo_print